Aanvragen hypotheek

Aanvragen hypotheek voor zekerheid

Wil je een woning kopen? Dan kan je daartoe de hypotheek aanvragen. Bij het aanvragen hypotheek komt veelal nogal wat kijken juist omdat de bank zekerheden wil hebben en er daarnaast wettelijke vereisten zijn opgelegd vanuit de overheid. Op welke elementen bij het aanvragen van de hypotheek moet je letten en wat voor consequenties heeft het?

Eisen bij aanvragen hypotheek

Om het aanvragen hypotheek tot een goed einde te krijgen dient men aan een reeks van eisen voldoen. Denk aan de volgende:

  • er moet voldoende financiële ruimte zijn binnen het gezamenlijke inkomen van de kopers op basis van een vaste baan;
  • er mag niet meer dan zoveel procent boven de marktwaarde van de woning worden geleend. Van 2012 tot 2018 daalt het van 6% tot 0%;
  • er moet binnen 30 jaar minimaal de helft worden afgelost;
  • om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek dient de schuld in 30 jaar compleet lineair of annuïtair worden afgelost;
  • er mag geen BKR codering zijn of de aanleiding daartoe mag geen zwaarwegende consequenties hebben voor de hypotheek verstrekking.

Wordt aan voorgenoemde eisen voldaan dan kan het aanvragen hypotheek bij jouw woningaankoop succesvol zijn.

Lasten aanvragen hypotheek

Om een woningaankoop betaald te kunnen krijgen dien je maandelijks een deel van het inkomen voor rente en aflossing gebruiken. Het kan een aardige aanslag vormen op je besteedbaar inkomen. Het is dus noodzaak om stil te staan bij de consequenties van het aanvragen van de hypotheek. Je gaat namelijk een hypotheek contract aan voor een langdurige looptijd. De bank wil daarbij uiteraard zien dat de gemaakte onderlinge afspraken ook feitelijk worden uitgevoerd. Daarnaast komen er aanvullende kosten voort uit de inschakeling van een:

  • notaris voor de feitelijke overdracht van het eigenaarschap en de opstelling van de hypotheekakte;
  • makelaar en taxateur. De makelaar zorgt voor de aankoop onderhandelingen waarna de taxateur de marktwaarde van de woning vaststelt;
  • een eventuele tussenpersoon.

Rente en aflossing zijn belangrijk

Om in aanmerking te kunnen komen van hypotheekrenteaftrek dien je aan aflossing te werken. Dit houdt in dat je tussen twee hypotheekvormen kunt kiezen zijnde:

  • lineair: je betaalt iedere maand hetzelfde deel aan aflossing waardoor de kosten per maand rechtlijnig afnemen;
  • annuïtair: de kosten per maand zijn over de looptijd hetzelfde echter de verhouding aflossing en rentelasten veranderen.

Op basis van de heersende rentestand kun je laten uitrekenen bij het aanvragen hypotheek hoeveel je per aflossingsmethode kwijt bent. Laat je daartoe helder inlichten zodat je een reëel aflossingsbeeld hebt.

NHG en voorkomen restschuld problematiek

Bij het aanvragen van jouw hypotheek is een aandachtspunt of je het onder de NHG doet of niet. Je betaalt mogelijk iets meer rente per maand echter het biedt vele voordelen. De NHG is een waarborgfonds voor mensen die de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen mits het niet hun eigen schuld is. Het moet dus liggen aan ontslag, scheiding of sterfgeval. In deze gevallen kan men aanspraak maken op lastenverlichting per maand of de kwijtschelding van de restschuld indien er sprake is van gedwongen verkoop. Overweeg dus zeker of je het neemt juist omdat het de ernst van toekomstige problemen kan verminderen. Wees ook kritisch en selecteer de juiste leningsvorm bij het aanvragen hypotheek.