Bkr hypotheek

Iedereen die een hypotheek wil afsluiten krijgt te maken met de BKR. Dit is het Bureau Krediet Registratie te Tiel waar alle financiële gegevens omtrent het wel of niet volgen van de contractuele voorwaarden worden geregistreerd. Indien je namelijk niet een lening volgens de afspraken betaalt of dat je een betalings achterstand hebt opgelopen dan wordt dit geregistreerd bij het BKR. Indien je een hypotheek bij een bank of geldverstrekker wilt afsluiten dan zal deze altijd een BKR toetsing doen om te controleren of je geen codering hebt opgelopen.

Codering bij contractbreuk

Indien er sprake is van het niet kunnen nakomen van de contractuele afspraken met een bank of geldverstrekker dan zal deze partij snel overgaan tot het instellen van een codering bij het BKR. De codering kan in meerdere gradaties worden gegeven van:

  • lichte gevallen waarbij een beperkte achterstand is opgetreden waarbij reeds wordt getracht om de achterstand te corrigeren;
  • zware gevallen waarbij structureel geld niet wordt betaald.

In beide gevallen kan het betekenen dat door de codering een bank niet overgaat tot de verstrekking van een hypotheek lening. Let wel dat er de mogelijkheid bestaat om middels een gespecialiseerd BKR hypotheek specialist.

Geen codering wel hypotheek

Indien er sprake is van geen BKR notering dan is het krediet verleden van de beoogde hypotheek lener schoon en dan staat de weg ook open om een hypotheek lening aan te gaan. Waar dient de hypotheek dan verder aan te voldoen?:

  • de hypotheek lener moet voldoende financiële middelen hebben binnen het gezamenlijke inkomen om de hypotheek lening te kunnen dragen;
  • er mag niet meer dan 104 procent van de marktwaarde van de woning worden geleend. Dit is exclusief overdrachtsbelasting;
  • de lening moet voor vijftig procent worden afbetaald gedurende of na looptijd. Dit is exclusief enige verandering ten gevolge van het Lenteakkoord aangezien die wijzigingen nog niet definitief zijn bevonden.

Naast de controle eis dat men een schoon BKR verleden moet hebben moet men eveneens aan voorgaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen van een hypotheek lening.

Tijdige betaling

Je hebt een hypotheek lening afgesloten en daartoe heb je eveneens een hypotheek overeenkomst afgesloten. Dit betekent dat je aan de voorwaarden van de hypotheek lening moet voldoen. Dat betekent dat je netjes iedere maand tijdig de rentelasten moet afdragen aan de hypotheekverstrekker waarnaast je eventueel bij een hypotheek op basis van annuïteiten of lineaire hypotheek aflossing moet betalen. Voldoe je aan de gemaakte afspraken dan blijft je gevrijwaard van een BKR notering. Het kan echter voorkomen dat er een betalings achterstand ontstaat, dan is het noodzaak om daar direct aan te werken om zo de schuld gelijk te trekken. Je wilt namelijk niet een zware BKR codering hebben omdat je daarmee in de toekomst bij het eventueel oversluiten van de hypotheek geen herfinanciering kan krijgen.

Advisering

Wil je een hypotheek lening afsluiten om de financiering rond te krijgen laat je dan altijd goed informeren door een financieel expert. Dit is zonder meer het geval indien er sprake is van het afsluiten van een hypotheek met BKR codering. Ook jij kunt in goed overleg met de bank een geschikte hypotheek lening afsluiten. Laat je bijstaan door een BKR hypotheek lening specialist.