Hypotheek berekenen

U wilt een hypotheek afsluiten?

Heb je de intentie om een hypotheek af te sluiten dan wil je vooraf weten hoeveel het gaat kosten. Omdat de woningmarkt eveneens dalende is, is het de vraag wanneer het een goed moment is om een woning aan te schaffen. Dalende prijzen vormen namelijk een risico om een restschuld te krijgen. Hoe kun je op een gedegen manier inzicht krijgen in verschillende hypotheekvormen door daartoe concreet de balans uit te rekenen?

Vereisten binnen een hypotheek

Voor het afsluiten van een hypotheek dient  de marktwaarde van de woning op het moment van het passeren van de hypotheek akte te worden bepaald. Het vormt namelijk het onderpand op basis waarvan de lening kan worden verstrekt. Daartoe wordt een taxateur ingeschakeld zodat de feitelijke waarde kan worden vastgelegd. Het vormt de basis waarmee de hoogte van de maximale hypotheeklening wordt bepaald:

  • er mag niet meer dan zes procent boven de waarde worden geleend;
  • het dient voor minimaal de helft afgelost te worden gedurende of na de looptijd;
  • het dient compleet afgelost te worden gedurende de looptijd indien met van de hypotheekrenteaftrek gebruik wilt blijven maken. Dat kan annuïtair of lineair worden toegepast;
  • het gezamenlijke inkomen moet voldoende draagkracht hebben om de last langdurig te dragen. Er moet sprake zijn van een baan voor onbepaalde tijd.

Wordt aan deze vereisten voldaan dan kan een hypotheek concreet worden doorgerekend zodat je weet wat de consequenties voor jou zijn.

Doorrekening bij de bank

Zijn alle gegevens aangaande jouw situatie bekend dan kan de feitelijke door berekening worden gedaan. Op basis van de eventuele hypotheekrenteaftrek, de rentestand alsmede voorgaande eisen kan een prognose worden berekend aangaande hoeveel je kunt en mag lenen. Daarnaast wordt helder hoeveel financiële ruimte je binnen het inkomen nog overhoudt. Door een heldere berekening uit te laten voeren wordt concreet helder wat jouw mogelijkheden zijn binnen een hypotheek en hoeveel het je op termijn gaat kosten. Laat je altijd van deskundig hypotheek advies voorzien juist omdat de regels aangaande het verkrijgen van een hypotheek snel en geregeld veranderen.

Vergelijk hypotheek rentestanden

Om een relatief goedkope hypotheek te krijgen is een lange rentestand een vereiste. Dat houdt in dat je moet vergelijken tussen verschillende aanbieders. Het kan daarbij tienden van procenten tot procenten schelen. Daar kun jij je profijt uit halen. Daarnaast moet je vergelijken tussen hypotheken voor de korte, middellange of lange termijn en of het onder de Nationale Hypotheek Garantie valt. Let wel dat je er altijd goed aan doet om het onder de NHG te laten vallen. Mocht je in de toekomst wegens een sterfte of verlies van baan niet aan de maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen dan kun je een beroep doen op het waarborgfonds. Wordt de woning dan gedwongen verkocht waarbij je een restschuld overhoudt dan kan die schuld worden overgenomen. Op die manier wordt je als woning koper beschermd tegen onverwachte omstandigheden. Laat je hypotheek ook onder de NHG concreet doorrekenen zodat je precies weet wat je door de woningkoop maandelijks aan lasten kwijt bent.