Hypotheek lening

Zoekt u een hypotheek of geld lening?
Om de aankoop van een huis of pand te financieren moet je een hypotheek lening afsluiten. Daartoe sluit je veelal een hypotheek af bij een bank of geldverstrekker met wie je een hypotheek overeenkomst afsluit. Je leent het bedrag van de geldverstrekker met de woning als onderpand. Op basis van de ondertekende overeenkomst dient de lener iedere maand een geldelijk bedrag over te maken voor rente kosten en eventueel de aflossing. Welke vormen van hypotheek lening zijn er onder andere en hoe kan jij daarvan profiteren door de aankoop van je woning mee te financieren?

Reflectie hypotheek lening en Lenteakkoord

Binnen het Lenteakkoord wordt gesuggereerd dat nieuwe hypotheken leningen welke gedurende de looptijd compleet worden afgelost dat men dan recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Dit heeft tot consequentie dat men veel meer moet aflossen waardoor de kosten per jaar ondragelijk kunnen zijn. Het is dan de vraag of het goed is om hiervoor te kiezen. Meer onkosten bij een zelfde lening betekent eveneens dat men bij de werkelijke invoering van deze regeling een minder fraaie woning kan betalen om toch te profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Laat je daartoe uitvoerig informeren aangaande wat de mogelijkheden zijn voor de financiering van je woning met een hypotheek lening in combinatie met het wel verkrijgen van hypotheekrenteaftrek.

Aflossing tijdens de looptijd

Om af te lossen tijdens de looptijd worden gewoonlijk twee oplossingsmethoden toegepast. De volgende methoden zijn beschikbaar om af te lossen:

  • lineaire aflossingshypotheek: iedere maand los je over dertig jaar 1/360 ste deel af op de hypotheek lening. Dit houdt in dat geleidelijk aan de rente kosten afnemen, maar ook de aftrekpost voor de hypotheekrenteaftrek;
  • annuïteiten aflossingshypotheek: iedere maand los je een deel af. In eerste instantie is dat deel relatief klein en het rente deel groot. Die verhouding verandert met de tijd. Toch ben je iedere maand dezelfde kosten kwijt.

Beide methoden zijn betrouwbare manieren om de hypotheek lening af te lossen gedurende de looptijd.

Aflossing na de looptijd

Een grote hoeveelheid hypotheken is afgesloten met als basis dat er een verzekering of polis wordt afgesloten waarmee na looptijd de hypotheek lening kan worden afgelost. Zo zijn er onder andere:

  • de beleggingshypotheek: deze manier van financieren van de hypotheek lening is een vrij onbetrouwbare manier om het eindresultaat werkelijk te kunnen behalen. Bij stijgende aandelen koersen gaat het goed maar bij dalende koersen kan er weer een groot tekort worden geslagen in de opbrengsten en ook de inleg;
  • de verzekeringshypotheek: deze vorm is meer betrouwbaar echter niet goed inzichtelijk. Wat doen verzekeringsmaatschappijen met jouw inleg. Het is daarbij dus onzichtbaar wat er feitelijk gebeurt en hoe jouw inleg groeit. Let wel: resultaten uit het verleden bieden geen houvast omtrent de resultaten in de toekomst. Vaak vallen de resultaten van de inleg bij een verzekeringsmaatschappij dramatisch tegen;
  • de banksparen hypotheek: deze methode is in overleg tussen de banken en de fiscus opgezet waarbij bruto inkomen wordt ingelegd om toekomstig kapitaal te genereren. Zodoende kan relatief gunstig een eindbedrag worden opgebouwd om de hypotheek lening af te betalen.

Van deze drie voorgenoemde hypotheekvormen geniet de banksparen hypotheek de voorkeur omdat de inleg niet wordt belast in tegenstelling tot alle andere hypotheek vormen waarbij de lasten van je netto inkomen worden afgehaald. Laat je binnen alle ontwikkelingen op de hypotheekmarkt aangaande het afsluiten van een hypotheek lening uitvoerig informeren naar alle financiële mogelijkheden.