Koopkracht berekenen

Minder koopkracht in Nederland

door Kees van Meer in Rotterdam

Nederlanders moeten er rekening mee houden dat ze de komende jaren qua koopkracht zullen interen op hun aanvullende AOW. Het zal voor AOW fondsen een lastige klus blijken om de spaarpot voor de oude dag te compenseren voor
loon- en prijsstijgingen.

Inflatie

Deze inflatie is een echte langzame moordenaar, zowel voor gepensioneerden als werkenden, zegt Arie ten Bergen, directeur financieel beheer bij
vermogensbeheerder Schretlen & Co.
 
Volgens Arie ten Bergen is het missen van indexatie funest voor de koopkracht van AOW deelnemers. Een AOW-er ziet meteen dat zijn uitkering
gelijk blijft, terwijl de prijs van kaas gewoon stijgt. Als dit twee of drie
jaar duurt, is dat nog te overzien. Maar als deze situatie zeven jaar lang
voortduurt, dan leidt bijna altijd  tot een armoedeval. Ook de werkende beroepsbevolkingvan heden  zal er op AOW leeftijd achter komen dat de financiele oude dag flink is uitgehold 

Doemscenario Autoriteit Financiële markten

De vermogensbeheerder acht de kans dat dit Doemscenario uitkomt, steeds
groter. De inflatie zal de komende jaren vanuit verschilende kanten worden
aangewakkerd. Bijvoorbeeld door hogere prijzen voor grondstof vanwege de
negatieve ontwikkelingen in het Midden-Oosten, een immer krapper wordende arbeidsmarkt vanwege gebrek aan geschoold personeel. En een overheid die belastingen hoger maakt om de begroting sluitend te krijgen. Voor landen in het zuiden van Europa is inflatie niet slecht, omdat hun
negatief vermogen minder waard wordt. 
 
Tegelijkertijd zal het voor AOW fondsen nog een hele uitdaging worden om AOW te compenseren voor prijsstijgingen. Al sinds 2008 blijft de geplande indexatie achter bij de ambitie van de fondsen
 


Van houten:

In feite zitten dit AOW financieel beheerders  klem. Om de inflatie te kunnen bijbenen, moeten de fondsmanagers risicovoller gaan investeren. Maar vanwege de euro crisis zijn ze door de Autoriteit Financiële markten juist verplicht om in veiligere investeringen te stappen. De huidige stand van hun dekkingsratio staat bijna nooit niet toe om deze posities weer terug te draaien 
 

Het achterwege blijven van geplande prognoses is overigens niet iets nieuws. Na het uiteenspatten van de internetbubbel in de jaren 2000, moesten pensioengerechtigden het ook een tijdje zonder geplande prognoses doen. Dat werd in de latere jaren echter bijna geheel goedgemaakt.

 
 Maar de actuele omstandigheden zijn nu geheel anders , zegt Bas van Baas, AOW deskundige bij Ernst & Young.  Er gaan nu dagelijks meer mensen gebruik maken van de  AOW, dus moeten fondsen meer geld direct beschikbaar houden. Dat geld kunnen ze niet langere tijd investeren. 
 
 
Bovendien hadden AOW fondsen destijds alleen te maken met stijgende
aandelenkoersen  , vervolgt Van Baas. Nu kampen ze ook nog met een zeer
onrustige markt en het feit  dat de Nederlandse bevolking (net zoals de Belgische bevolking) ouder wordt. Let wel: AOW funds mogen bij een dekkingspercentage  van hoger dan 115 % indexeren. Maar volledige financiële gelijktrekking komt pas aan de orde bij 135 tot 140 procent 

Financiele neuzen dezelfde kant op

AOW fondsen moeten zorgen de neuzen van hun deelnemers
dezelfde kant op staan voor een tijdvak waarin mogelijk jarenlang geen vergoeding wordt toegekend. Jan van Soest, directeur van AOW fonds voor Binnenlandse zaken, benoemde dit scenario afgelopen november.
 
Een en ander is onafhankelijk van het nog te schrijven AOW akkoord,
waardoor de aanvullende AOW meedeinen met de aandelen beurzen. Door meer risico te nemen met investeringen, is compensatie voor geleden schade wellicht eerder mogelijk.