Leenovereenkomst

Geldleningen via een leenovereenkomst

Ga je een lening of hypotheek aan dan dient daartoe een leenovereenkomst opgesteld te worden. Dit is een wederrechtelijk contract waarin de onderlinge verbintenissen staan aangegeven. De geldverstrekker en lener hebben beide namelijk rechten en plichten welke concreet zijn gemaakt middels een leenovereenkomst. Waarom is het juist van belang om de onderlinge afspraken vast te leggen en hoe wordt dat het beste gedaan?

Welke leenproduct?

Je kunt op meerdere manieren een lening aangaan. Voor iedere vorm is het belangrijk dat er een bepaalde leenovereenkomst wordt vastgelegd. Welke leenproducten zijn er zoal te onderscheiden:

  • flitslening: dit is een lening waarbij je binnen een paar minuten een lening hebt gerealiseerd via een online geldverstrekker. Let wel dit is geen bank echter er wordt onderling wel een leenovereenkomst afgesloten. Omdat je het snel nodig hebt zul je over het bedrag een relatief hoge rente moeten afdragen;
  • particuliere lening: je kunt niet bij de bank terecht echter je hebt wel geld nodig. Dan kun je bij een kennis of vriend een particuliere lening aangaan. Gaat het om niet geringe bedragen is het altijd verstandig dit schriftelijk met een leenovereenkomst vast te leggen;
  • persoonlijke lening: dit is een leningsvorm bij de bank waarbij je voor een afgesproken termijn een lening kunt krijgen. Gedurende de looptijd betaal je rente en los je iedere maand een deel af. Daardoor wordt concreet gewerkt aan het oplossen van de schuld;
  • doorlopend krediet: dit is een beschikbaar krediet welke te allen tijde kan worden opgenomen, afgelost en eventueel weer worden opgenomen tot de maximale krediet limiet. Daarmee heb je als consument vrijheid om aankopen te doen wanneer je dat maar wil. Daarnaast kan het een buffer vormen voor als je noodzakelijkerwijs een betaling moet doen;
  • hypotheek leningen: deze worden aangegaan voor de aankoop van een woning waartoe een en ander via de notariële akte wordt vastgelegd. 

Mondeling en schriftelijk

Het kan voorkomen dat je vrij geregeld een klein geldbedrag uitleent aan een vriend. De verwachting is daarbij dat je het geld met een paar dagen weer retour hebt. In dat geval wordt er geleend op basis van onderling vertrouwen en zal het mondeling worden geregeld. Is er echter sprake van een hoog bedrag dan wordt het snel noodzakelijk dat het schriftelijk wordt vastgelegd. De relatie kan met de tijd minder worden met het risico dat het niet wordt terug betaald. Om die kans te voorkomen moet er een schriftelijke leenovereenkomst afgesloten worden. Daarmee kan de lening een feit zijn. Let wel dat het afsluiten van een lening bij een bank altijd middels een schriftelijk leenovereenkomst wordt bekrachtigd.

Concrete afspraak vastlegging

Het is voor de geldverstrekker van belang om het leenovereenkomst op te stellen zodat kan worden aangetoond dat de lener een geldbedrag heeft geleend en daartoe maandelijkse verplichtingen heeft. Voor de geldlener is het ook van belang omdat ermee wordt aangetoond dat er niet meer dan een bepaald bedrag is geleend. Het vormt dus een beschermend overeenkomst voor beide partijen. Ga je een lening aan leg dan de onderlinge rechten en plichten vast middels het leenovereenkomst.