Maandlasten berekenen hypotheek

Maandlasten berekenen hypotheek

Om de maandlasten van de hypotheek te berekenen moet u eerst een keus maken omtrent wat voor type hypotheek u wenst te hebben. Daarbij is de hamvraag hoe u wilt aflossen. De ene hypotheek is de ander niet echter de hypotheek verstrekker wil zijn geld uiteraard terug zien en daarnaast een goede rente vergoeding verkrijgen. Daartoe wordt tussen de lener en hypotheek verstrekker een lening afgesloten, waarbij de marktwaarde van de woning als borg staat. Let wel dat de marktwaarde van de woning met de tijd groter wordt echter de waarde van bijbehorende hypotheek schuld wegens de inflatie afneemt. Zodoende kan het interessant zijn om de af betaling van de schuld uit te stellen, echter dan betaalt u wel meer rente per maand. U ziet overwegingen te over en laat u dan ook informeren omtrent de mogelijkheden bij een hypotheek. Laat u de verschillende opties binnen hypotheken dan ook vooraf berekenen.

Maandlasten bij rechtlijnige aflossing

Heeft u een hypotheek waarbij u rechtlijnig wilt aflossen dan betekent dit dat de maandelijkse kosten met de tijd geleidelijk aan verminderen. Stel u heeft een hypotheek schuld van 100.000 euro en u wilt in 30 jaar aflossen, dan lost u per maand 278 euro af. Het is echter zo dat de schuld afneemt en dus nemen de rente lasten af. Moet u een rente percentage betalen van 4% dan betaalt u 333 euro aan rente in de eerste maand. Na tien jaar is de schuld afgenomen tot 66.666 euro door de aflossing en dus betaalt u nog 222 euro aan rente bij een ongewijzigde rentestand. De kosten zijn dus afgenomen van 610 euro naar 499 euro per maand.

Maandlasten bij annuïteiten aflossing

Een andere manier van aflossen is middels de annuïteiten aflossing. In dat geval zijn de rente kosten eerst relatief hoog en de aflossing laag, echter dat draait om met het verstrijken van de tijd. Daarmee blijven de maandelijkse lasten continu op hetzelfde niveau. Hoe berekent u bij voorgaand voorbeeld dan de maandelijkse lasten. U dient dan eerste te weten wat de rente vergoeding per maand is: 1.04^(1/12) -1 = 0.00327. Deze waarde dient door het volgende gedeeld te worden: (1 – (1 + 0.00327 ) ^ (-n)) waarin n het aantal maanden bedraagt. N is dus 30*12 = 360 maanden en dus komt er te staan: 1 – 1.00327 ^ -360 = 1 – 0.3087 = 0.6913. Met deze waarde kunt u de maandelijkse lasten als volgt uitrekenen: 100.000 * (0.00327 / 0.6913) = 473 euro per maand, waarbij in de eerste maand u 327 euro aan rente betaalt. Na dertig jaar betaalt u praktisch geen rente en een laatste deel aflossing.

Maandlasten bij verzekeringspolis

Bij een hypotheek waarbij via een verzekerings polis het kapitaal voor de aflossing van de hypotheek verzorgt is het de vraag hoeveel u aflost. De regering stelt dat u een hypotheek voor minimaal 50% moet aflossen. Dit kan via maandelijkse aflossingen maar ook in één keer. Daartoe legt u bij de verzekeringsmaatschappij een bedrag in de polis waarmee geleidelijk het benodigde kapitaal wordt opgebouwd. Na de looptijd van de hypotheek wordt het opgebouwde kapitaal op de hypotheek afgelost. U betaalt gedurende die periode iedere maand dezelfde rente oftewel 333 euro per maand exclusief de kosten voor de af te sluiten verzekerings premie.