Mortgage backed securities

Mortgage Backed Securities

Een security is een algemene benaming voor een financieel product. Er zijn vele financiële producten. Een voorbeeld van een financieel product is een hypotheek. Iemand die geld wil lenen voor de aankoop van een woning kan naar de bank voor een hypotheek.

De bank leent het geld uit en wil in ruil daarvoor rente en zekerheid voor het geleende geld. De zekerheid is van belang, zodra iemand de rente (en aflossing) niet meer kan betalen. De bank kan dan het onroerend goed verkopen.

Door het uitlenen van geld loopt de bank risico. Sommige banken hebben op deze wijze veel geld uitgeleend, met een woning als onderpand. Daarmee lopen de banken veel risico. Om deze financiële risico's af te dekken gaan de banken (pakketten) hypotheken onderbrengen bij andere marktpartijen. Er zijn martkpartijen die handelen in dergelijke pakketten hypotheken. Indien pakketten hypotheken gebundeld aangeboden worden is het soms niet duidelijk welke financiële risico's worden aangegaan door de marktpartij die de pakketten koopt.

Financiële onzekerheden

Sommige mensen beweren dat deze financiële onzekerheden een reden zijn waarom de huidige financiële (krediet) crisis is ontstaan. Deze onzekerheid zorgt ervoor bijvoorbeeld voor de banken elkaar geen geld meer willen uitlenen. En de gevolgen daarvan merken bedrijven en particulieren. Het is voor de meeste mensen momenteel erg lastig om geld lenen. En als je al een lening krijgt is de rente hoog. En dat terwijl de huidge Euribor rente al tijden historisch laag is. Een vreemde situatie...

Asset Backed Securities

Er zijn ook lening die je kan aangaan voor andere producten en diensten dan voor de aankoop van een woning. Denk bijvoorbeeld aan geldleningen die bedrijven en particulieren kunnen aangaan voor:

  • Studenten lening
  • Doorlopend Krediet
  • Financiering lease auto.

Zo is het mogelijk dat leasemaatschappijen (voor bijvoorbeeld vliegtuigen of auto's) de leningen gaan herfinancieren of anderszins geheel onderbrengen bij derden.

Ook hierbij is het mogelijk dat er onzekerheid ontstaat over de onderliggende financiële risico's. Gelet op de huidige problemen is het vreemd dat sommige banken en financiële instellingen blijven beweren dat dergelijke producten nog steeds populair zijn en nog steeds worden verhandeld.

Let op: de auteur is geen financieel expert. Bovenstaand verhaal mag niet worden gezien als een individueel beleggings advies. Raadpleeg een adviseur voor financieel advies over uw persoonlijke situatie.