Verwachting rente

Op zich is de rente een vrij stabiele factor in de Nederlandse samenleving, aangezien deze niet sterk fluctueert. Toch kun je per jaar verschillen zien in de verkregen en vergoede rentestanden bij hypotheken, leningen en sparen. De hoogte van die rentestanden zijn veelal aan elkaar gekoppeld en de verwachting is dat de nu relatief lage rente met een verwachte aantrekkende economie weer zal stijgen. Uiteraard laat dat nog even op zich wachten en dus kunnen we nu nog profiteren van een relatief lage rente. Profiteer ook van lange termijn rentestand welke naar verwachting nu laag staat.

Rente by hypotheken

Het is verboden om een hypotheek af te sluiten tegen een variabele rente. Deze maatregel is in het leven geroepen als reactie op de banken crisis. Daarnaast dient het afsluiten van de hypotheek aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  • het gezamenlijke inkomen moeten de kosten van de hypotheeklening inclusief rente en aflossing kunnen dragen;
  • er mag niet meer dan 106% van de marktwaarde van de woning worden geleend;
  • en minimaal de helft moet gedurende of na de looptijd worden afgelost. Een en ander is daarnaast nog afhankelijk van de uitvoering van het Lenteakkoord.

Wordt hieraan voldaan dan is het de verwachting dat de hypotheekafsluiter de maandelijkse rente, aflossing en overige kosten netjes kan betalen. Het is daarnaast de vraag wat de meest gunstige hypotheekvorm is zodat de meest gunstige rentestand kan worden behaald. Laat je daartoe uitgebreid informeren omtrent verwachte rentestanden bij verschillende hypotheekproducten. Je moet daarbij in het achterhoofd houden dat er mogelijk een wijziging komt in de hypotheekrenteaftrek waardoor slechts hypotheekvormen met aflossing gedurende de looptijd belastingvoordeel hebben bij rentelasten.

Rente bij leningen

Wil je een bedrag lenen of een persoonlijke lening daartoe afsluiten dan betaal je veelal relatief meer aan rente. De bank heeft de verwachting dat het complete bedrag gedurende of na looptijd weer terug is komt. Over het openstaande bedrag dien je rente te bepalen. Dit is geen vaste rente. Is er veel vraag naar geld dan zal de rente koers naar verwachting stijgen, is er echter weinig vraag naar geld dan zal deze weer dalen. Het is de verwachting dat pas over een paar jaar de markt weer groeit waardoor rente vergoedingen aan de bank zullen stijgen. Het is dus nu relatief goedkoper om een bedrag te lenen omdat de rente relatief gezien laag ligt.

Rente bij sparen

Wil je sparen om een bedrag voor later apart te hebben dan doe je dat goed met je eigen spaarrekening bij een bank. Dit is de meest betrouwbare manier van kapitaalaanwas doordat je bij een bankinstelling spaart zodat je precies weet hoeveel rente je krijgt. Daarnaast is in Nederland het deposito garantie stelsel van toepassing waarbij ieder gespaard bedrag tot honderdduizend euro door DNB is gewaarborgd. Dat houdt concreet in dat jij als spaarder geen risico’s loopt om in de problemen te raken. De rente vergoeding die de bank standaard geeft is lager dan de rente bij leningen, echter met een goed vergelijk van spaarrekening aanbieders kun je komen tot een relatief hoge rente vergoeding en een hoge te verwachten eindresultaat.